Multimediýa

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynda ýurduň Garaşsyzlyk güni bellenildi

Aşgabat şäherinde ýerleşýän Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçisiniň rezidensiýasynda anna güni ABŞ-nyň Garaşsyzlygyň 247 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çäresi geçirildi. ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilen dabara Türkmenistanyň Ministrler...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022