Türkmenistan Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana gaz eksportyny artdyrýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana gaz eksportyny artdyrýar
Eýran, Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylda her ýyl 2 milliard kub metre çenli gaz alyş-çalşygyna mümkinçilik berýän ylalaşyga gol çekdiler.

Eýran gaz import etmek üçin Türkmenistan bilen gepleşikleri geçirdi. Bu barada Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň (NIGC) toplumlaýyn meýilnamalaşdyryş müdiri Hossein-Ali Mohammad-Hosseininiň aýdanlaryna salgylanyp, “Tasnim” agentligi şenbe güni habar berdi.

“Türkmenistandan gaz alyş-çalşygy iki esse artdy” diýip, Hossein-Ali Mohammad-Hosseini kompaniýanyň maýa goýum mümkinçilikleri barada geçirilen ýygnagynda aýtdy.

Eýran, Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylda her ýyl 2 milliard kub metre çenli gaz alyş-çalşygyna mümkinçilik berýän ylalaşyga gol çekdiler.

Eýranyň öňki senenamasy boýunça 1401-nji ýylda (2023-nji ýylyň 20-nji martynda tamamlandy) alyş-çalşyk usuly arkaly türkmen tebigy gazynyň Azerbaýjana eksporty ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilende 358 göterim artdy.

2022