Türkmenistanda tebigy gazyň iki sany täze akymy alyndy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanda tebigy gazyň iki sany täze akymy alyndy
Gazçylaryň senagat ähmiýetli täze gaz akymyny işe girizýän pursady

“Türkmengazburawlaýyş” müdirliginiň gazçylary Tagtabazar gaz känindäki 29-njy belgili ulanyş baha beriş guýusyndan, şeýle hem “Türkmegeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Marynebitgazgözleg” ekspedisiýasynyň burawlaýjylary “Galkynyş” gaz känindäki 312-nji belgili ulanyş guýusyndan tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymyny aldylar.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni habar bermegine görä, “Türkmengazburawlaýyş” müdirliginiň gazçylary bu gaz guýunyň burawlaýyş işlerini 1 müň 940 metr çuňluga ýetirdiler.

Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, Tagtabazar gaz känindäki 29-njy belgili ulanyş baha beriş guýusy her gije-gündizde 226 müň 400 kub metr tebigy gaz berýär.

“Türkmegeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Marynebitgazgözleg” ekspedisiýasynyň burawlaýjylary bolsa guýynyň buraw işlerini 4 müň 590 metr çuňlukda ýerine ýetirdiler.

Hasaplamalara görä, “Galkynyş” gaz känindäki 312-nji belgili ulanyş guýusy her gije gündizde 1 million 700 müň kub metrden gowrak tebigy gaz berýär.

Habarda bellenilişi ýaly, 312-nji belgili ulanyş guýusynyň buraw we gurluşyk işlerinde “Galkynyş” gaz käniniň geologiki we tehniki häsiýetlerine gabat gelýän Ýaponiýa döwletiniň öňdebaryjy “Sumitomo” kompaniýasynyň oturtma we sorujy — gysyjy turbalary, çüwdürim armaturalary hem-de sütün başlary, şeýle hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dünýä belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly ýerasty enjamlary giňden ulanyldy.

2022