2023: Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky söwda dolanyşygy $10,59 milliarddan geçdi

BIZNES TÜRKMENISTAN
2023: Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky söwda dolanyşygy $10,59 milliarddan geçdi
Hytaýyň Çžeszýan welaýatyndaky Ninbo porty. (Surat: Guang Niýu)

Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy 2023-nji ýylda 10 milliard 590 million ABŞ dollaryndan geçdi. Bu barada Hytaýyň gümrük gullugy habar berýär.

Diňe 2023-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky söwda dolanşygy 863 million 112 müň ABŞ dollaryndan gowrak boldy.

Ikitaraplaýyn söwda dolanyşygynyň köp bölegi türkmen eksportynyň paýyna düşýär. Türkmenistan Hytaýa 2023-nji ýylda 9 milliard 633 million 228 müň ABŞ dollaryna barabar bolan önüm iberdi. Şeýle hem geçen ýylyň dowamynda Türkmenistan takmynan 956 million 840 müň ABŞ dollaryna deň bolan hytaý harytlaryny import etdi.

Türkmenistanyň Hytaýa eksportynyň esasy bölegi tebigy gaz bolup, ol turbageçirijiler arkaly iberilýär.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022