Täze “MacBook”-lar talyplara has arzan satylar

Täze “MacBook”-lar talyplara has arzan satylar
Kompaniýanyň geçen ýaz möwsüminde geçiren barlaglaryna görä, ABŞ-nyň kollejlerinde okaýan we noutbuk ulanýan talyplaryň 60 göterimi “Mac-i” saýlaýar.

“Apple” kompaniýasy “MaсBook Air” noutbuklaryna täzelik getirdi. Bu noutbuklara ekranyň reňklerini daş-töweregiň ýagtylygyna görä sazlaýan “True Tone” tehnologiýasy ýerleşdirildi. Kompaniýanyň internet sahypasynda sişenbe güni ýerleşdirilen maglumata görä, “MaсBook Air” 1,099 ABŞ dollardan satyşa hödürlener.

“Apple” kompaniýasynyň önümlerinden ilkinji gezek 2016-njy ýylda “iPad Pro” planşetlerinde ulanylan “True Tone” tehnologiýasy 13 inçlik “MacBook Pro” noutbuklaryna hem ýerleşdiriler. Täze “MacBook Pro”-lara 8-nji nesil 4 ýadroly prossesor oturdylar. “Touch bar” we “Touch ID” aýratynlyklary bilen öndüriljek bu noutbuk 1,299 ABŞ-nyň dollary bilen satyşa hödürlener.

“Apple” kompaniýasynyň täze noutbuklary kollejleriň talyplaryna 100 dollar arzan satylar. Kompaniýanyň geçen ýaz möwsüminde geçiren barlaglaryna görä, ABŞ-nyň kollejlerinde okaýan we noutbuk ulanýan talyplaryň 60 göterimi “Mac”-i saýlaýar.

Täze dolandyryş ulgamy güýzde çykarylar

Maglumatyň dowamynda “Apple”-iň kompýuterleri üçin niýetlenen “macOS Catalina” atly täze dolandyryş ulgamynyň güýzde elýeter boljagy barada habar berilýär. Güýçlendirilen howpsuzlyk ulgamy bilen üpjün ediljek “macOS Catalina” tutuş kompýuteri ses arkaly dolandyrmaga mümkinçilik berer.

2022