Türkmenabat ýüpek birleşiginiň önümleriniň görnüşi köpelýär

Türkmenabat ýüpek birleşiginiň önümleriniň görnüşi köpelýär

Türkmenabat ýüpek önümçilik birleşiginiň önümçiligine matalaryň we nagyşlaryň täze görnüşleri girizildi. Olar sarp edijileriň isleglerine we täzeçe meýillere laýyklykda kärhananyň tehnologlary we suratkeşleri tarapyndan işlenip düzülen diýip, “Türkmenistan: Altyn asyr” habar berýär.

Önümleriň görnüşlerini täzelemek, hilini ýokarlandyrmak we döwrüň meşhur bezeglerine eýermek ösüşiň marketing strategiýasyny netijeli durmuşa geçirýän kärhananyň işinde möhüm ýagdaýdyr. Şu ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda ýüpek we nah matalaryň 5,5 million inedördül metrinden gowragy öndürildi. Bu geçen ýylyň şu döwrüniň görkezijilerinden ep-esli ýokarydyr.

Pile saraýjy önümçiligiň işgärleri hem bu üstünlige saldamly goşant goşdy. Ýanwaryň başyndan bäri olar ýokary hilli ýüpek ýüplüginiň 31 tonnasyndan gowragyny öndürdi. Geçen ýylyň ýanwar-iýul aýlary bilen deňeşdirilende ýüpek sapagynyň öndüriliş möçberi ep-esli ýokarlandy.

Dünýä ülňüleriniň ýokary talaplaryna laýyk gelýän önümiň uly bölegi, şeýle-de pile önümçiliginiň galyndylary daşarky bazarlara iberildi.

2022