Tagtabazaryň dokma fabrigi önümleriniň eksportyny artdyrmagy nazarlaýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Tagtabazaryň dokma fabrigi önümleriniň eksportyny artdyrmagy nazarlaýar
Häzirki wagtda fabrikde 390 hünärmen zähmet çekýär.

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky pagta-egirme fabriginde geçen 2019-njy ýylda 4,100 tonna nah ýüplükler öndürilip, meýilnama 102.7 göterim amal edildi.

Fabrigiň önümleri esasan-da Türkiýä we Russiýa ugradylýar. Şu ýylyň dowamynda eksport edilýän ýurtlaryň sanyny artdyrmak üçin işler alnyp barylýar.

1997-nji ýylda açylan fabrikde ýedi bölüm bolup, desga jemi 5.25 gektar meýdany eýeleýär.

Dokmaçylyk desgasy döwrebap tehnologiýalar bilen doly enjamlaşdyrylan. Häzirki wagtda bu ýerde 390 hünärmen zähmet çekýär.