Aşgabadyň Modeller öýi ýaz eşikleri üçin ýeňini çermedi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Aşgabadyň Modeller öýi ýaz eşikleri üçin ýeňini çermedi
Aşgabat şäheriniň Modeller öýi geçen ýyl “Miras” haryt nyşanly döwrebap erkek, zenan we çaga egin-eşiklerini, şeýle hem aksesuarlary öndürmäge başlapdy.

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Modeller öýi çagalara we uly ýaşlylara ýaz möwsümi üçin egin-eşik önümçiligine başlady.

Modeller öýüniň trikotaž sehinde uly islege eýe bolan zenanlar üçin milli türkmen donlarynyň nagyşlary bilen bezelen paltolaryň, şeýle hem kardiganlaryň, trikotaž köýnekleriň, çagalar üçin mekdep egin-eşikleriniň önümçiligi ýola goýuldy.

Sehde trikotaž maýkalary, polo köýnekleri, tomus möwsümi üçin gyz köýnekleri, şeýle-de dürli aksesuarlar öndürilýär. Önümçilikde modelýerler Ýaponiýanyň “Shima Seiki” awtomatlaşdyrylan tekiz örüm edýän enjamyny ulanýarlar. Enjamyň ýörite programma üpjünçiligi bolsa ýylda 20 müňden gowrak erkek, zenan we çaga egin-eşiklerini öndürmäge mümkinçilik döredýär.

Aşgabat şäheriniň Modeller öýi geçen ýyl “Miras” haryt nyşanly döwrebap erkek, zenan we çaga egin-eşiklerini, şeýle hem aksesuarlary öndürmäge başlapdy.