Türkmen-rumyn gepleşiklerinde “Hazar deňzi – Gara deňiz” geçelgesini işjeňleşdirmek ileri tutuldy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen-rumyn gepleşiklerinde “Hazar deňzi – Gara deňiz” geçelgesini işjeňleşdirmek ileri tutuldy
Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Türkmenistanyň deňiz kenaryndaky iň esasy ýük we ýolagçy menzilidir.

“Hazar deňzi – Gara deňiz” halkara ulag geçelgesini işjeňleşdirmek boýunça çarşenbe güni sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly rumyn tarapy bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. 

Türkmen tarapyndan duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, “Türkmendemirýollary”, “Türkmenawtoulaglary” “Türkmendeňizderýaýollary” agentlikleriniň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň, “Türkmen logistika Assosiasiýasynyň”, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.

Rumyn tarapyndan bu onlaýn gepleşige Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň, Ulag, infrastruktura we gurluşyk ministrliginiň wekilleri, şeýle-de rumyn döwlet kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdy.

Duşuşygyň barşynda taraplar ulag-üstaşyr ulgamyndaky hyzmatdaşlyk we “Hazar deňzi – Gara deňiz” halkara ulag geçelgesiniň ikitaraplaýyn mümkinçiliklerini maksimal derejede ulanmak boýunça pikir alyşdylar. Taraplar ýük daşama, gümrük paçlary, söwda ýeňillikleri pudagynyň meselelerine we beýleki meselelere ünsi çekdiler. 

Şeýle-de portlaryň we hususy sektoryň logistika hyzmatdaşlarynyň arasyndaky gatnaşyklary berkitmek ýoly bilen bu geçelgede konteýner daşamalary ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, taraplar Konstansa şäheriniň portunyň ýük terminalyny kärendä almak we ulanmak mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar. 

2022