Jemgyýet

Türkmenistanyň bäş welaýatynda täze metjitler gurlar

Türkmenistanyň bäş welaýatynda täze metjitler hem-de olaryň ýanynda sadaka bermek üçin niýetlenen jaýlar gurlar. Welaýat häkimleriniň bu baradaky teklipleri sişenbe güni sanly ulgam arkaly geçirilen iş...

Türkmenistanda Oraza baýramy bellenilýär

Türkmenistanda mukaddes Remezan aýynyň tamamlanmagy mynasybetli, duşenbe güni Oraza baýramy bellenilýär. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow halkymyzy bu mukaddes baýramy bilen gutlady. “Oraza baýramy agzybirligimizi hem-de jebisligimizi...
2022