Jemgyýet

Guwlymaýak şäherçesinde täze ýaşaýyş toplumy gurlar

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesinde Gyýanly ýaşaýyş toplumy gurlar. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň energetika, gurluşyk we senagat toplumlaryna gözegçilik edýän orunbasary Baýmyrat...

Serdar Berdimuhamedow Keletedäki harby okuw türgenleşigini synlady

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow şenbe güni “Kelete” okuw-türgenleşik merkezine baryp, bu ýerde geçirilen Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti “Arkadag” medaly bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguz han” köşkler toplumynda sişenbe güni Türkmenistanyň Döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedowy “Arkadag” medaly bilen sylaglamak dabarasy geçirildi. Dabara Mejlisiň Başlygy Dünýägözel Gulmanowa, Ministrler Kabinetiniň...
2022