Jemgyýet

Türkmenistanyň Prezidenti ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şenbe güni Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň töwereginde Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde geçirilýän ählihalk bag ekmek dabarasyna...

Ahalyň merkezinde täze metjit gurlar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow çarşenbe güni Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkezine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde täze guruljak...
2022