Jemgyýet

Türkmenistan Gyrgyzystana ynsanperwerlik kömegini ugratdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken degişli Buýrugyna laýyklykda, 2024-nji ýylyň 3-nji fewralynda 2 müň tonna möçberdäki suwuklandyrylan gaz ynsanperwerlik kömegi hökmünde Gyrgyzystana iberildi. Gyrgyzystanyň energetika...
2022