Jemgyýet

Türkmen türgenleri we tälimçiler awtoulaglar bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde ýerleşýän Söwda-senagat edarasynda çarşenbe güni “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň” jemlerine bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahat we köpugurly sergi açyldy. Onuň çäginde...
2022