Teswirleme

Türkmenistanyň ykdysadyýeti sanly ulgama geçirilýär

Birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp 3-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryna sanly tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyny ýurduň halk...

Türkmenistanda gowaça ekişligi telematik usulda dolandyrylýar

Häzirki günlerde Türkmenistanda dowam edýän gowaça ekiş möwsüminiň mehanizmleşdirilen işlerine ornaşdyrylan sanly ulgam bu ekerançylyk işini sanly tehnologiýalar we telematik ulgamy arkaly dolandyrmaga esaslanýar. Bu usulyň...

Ýokanç kesellerden goranmagyň ähmiýeti we usullary

Halkara bilermenler we lukmanlar koronawirusdan, şol sanda beýleki ýokanç kesellerden goranmagyň ilkinji nobatda şahsy arassaçylykdan başlanýandygyny aýdýarlar. Bütin ýer ýüzüniň döwletleri wirusyň ýaýramagynyň öňüni alyş çärelerini...
2022