08.01.2021
19.02.2021

“Türkmendeňizderýaýollary” gämi duralgalarynyň durkuny täzelemek boýunça tender yglan edýär

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň buýurmasy esasynda Kenar terminalynda ýerleşýän 2 sany deňizdäki nebiti ýükleýän gämi duralgalarynyň durkuny täzelemek (taslama we gurluşyk) boýunça tender yglan edýär.

Tender boýunça teklipler “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň tehniki ösüş we kadalaşdyryş bölüminde bildiriş çap edilen gününden 30 (otuz) senenama günleriniň dowamynda ýerli wagt bilen 17.00 çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+993243) 2-62-71, 2-13-46, faks: (+993243) 2-62-51.

Elektron salgysy: tmrl.otb@online.tm;

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş., Şagadam köçesi 8
Bulary hem okaň
2022