20.01.2023
24.01.2023

T-Gold 2023

T-Gold 2023 - ýuwelir şaý-sepleriň halkara sergisi 20-25-nji iýun aralygynda Italiýanyň Wiçenza şäherinde geçiriler. Sergide ýuwelir önümlerini öndürmekde we gymmat bahaly daşlary we metallary gaýtadan işlemekde ulanylýan maşynlar we iň täze tehnologiýalar bilen tanyşdyrylar.

Serginiň bölümleri:

  • Şaý-sepler
  • Aksessuarlar
  • Bižuteriýa
  • Sagatlar
  • Gymmat bahaly daşlardan we metallardan ýasalan şaý-sepler
  • Şaý-sepleri öndürmek we daşlary gaýtadan işlemek üçin enjamlar, gurallar, sarp ediş serişdeler
  • Gaplar

Iş wagty: Her gün 09:30 - 18:30, soňky gün 09:30 - 16:00

Guramaçy: Fiera di Vicenza

Web sahypasy: www.vicenzaoro.com

Wiçenza, Italiýa
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022