01.02.2023
03.02.2023

India International Leather Fair 2023

Kategoriýa: Moda, eşik, aýakgap, deri, torba

Guramaçy: India Trade Promotion Organization

Geçirilýän ýeri: Chennai Trade Center (CTC)

2023-nji ýylyň Fewral aýynyň 1-den 3-i aralygynda Hindistanyň Çennaý şäheriniň söwda merkezinde deri senagatynyň halkara sergisi – “ India International Leather Fair 2023” geçiriler.

Sergide deri senagatynyň öňdebaryjy enjamlary, sarp ediş materiallary, önümçilik täzelikleri, şol sanda deri senagatynda  ulanylýan täze usullar we tehnologiýalar bilen tanyşdyrylar. Sergi oňa gatnaşyjylara önümlerini we hyzmatlaryny görkezmäge, işewür gatnaşyklaryň gerimini giňeltmäge hem-de göni şertnamalar baglaşmaga mümkinçilik döreder.

Çennaý, Hindistan
Bulary hem okaň
2022