10.10.2023
12.10.2023

"Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe” atly halkara sergi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we lukmançylyk senagaty işgärleriniň gününe bagyşlan «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty 10-12-nji oktýabr aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde geçiriler.

Bu sergi medisina ulgamyndaky täze tehnologiýalar we önümler bilen tanyşmak, bu ugurda halkara kompaniýalar bilen tejribe alyşmak, medisina bazaryny öwrenmek, Türkmenistanyň dürli sebitlerinden we daşary ýurtlardan gelen bilermenler bilen tanyşmak üçin platforma bolup çykyş eder.

Aşgabat, Türkmenistan
Bulary hem okaň
2022