14.05.2023
17.05.2023

Central Asia Office 2023

Central Asia Office – bu ofis we okuw esbaplary, kanselýariýa harytlary boýunça halkara sergidir. Sergi  bu ugurda täze hyzmatdaşlar, lomaý alyjylar bilen tanyşmak, doly bäsdeşlik ukybyňyzy görkezmek ýa-da bu ugurda öz täze harytlaryňyz bilen tanyşdyrmak üçin iri meýdança öwrüldi. Bu çäre b2b görnüşinde geçiriler we pudak hünärmenlerine gönükdirilendir.

Kategoriýa: Sarp ediş harytlary

Guramaçy: Central Asia Trade Exhibitions

Sergi merkezi: "Atakent-Expo" halkara sergi toplumy

Sergi her 2 ýylda bir gezek gecirilýär.

Web sahypasy: www.officexpo.kz

Almaty, Gazagystan
Bulary hem okaň
2022