01.11.2023
03.11.2023

QazPack 2023

Kategoriýa: Gaplar, karton, kagyz, lentalar, gasynlanan karton, poligrafiýa

Guramaçy: Iteca

Geçirilýän ýeri: Atakent-Expo halkara sergi toplumy

Ýygylygy: her ýyl

“QazPack” halkara sergisi, Gazagystanda gaplama we etiketkalar pudagyndaky ýeke-täk ýöriteleşdirilen sergidir.

Sergi Gazagystanyň we dünýaniň beýleki künjeklerinden gap öndürijileriň jemläp, sergide taýýar gaplamalar, şeýle hem gaplaýyş pudagy üçin maşynlar we tehnologiýalar, çap enjamlary, logistika we saklaýyş tehnologiýalary bilen giňden tanyşdyrylar. Şeýle hem sergide gaplaýyş materiallary we gaplama üçin kömekçi serişdeleri, çap enjamlary hödürlener.

Almaty, Gazagystan
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022