09.11.2023
10.11.2023

TurkmenTEL 2023

Web sahypasy: turkmentel.net

Elektron salgysy: info@turkmentel.net

Geçiriýän senesi: 2023-nji ýylyň 9-10-njy noýabry

Iş wagty: 10.00 - 18.00

Sergä gatnaşjak kompaniýalaryň garaşylýan sany: 100

Serginiň ugurlary: telekommunikasiýa we IT pudagy

Serginiň meýdançasy: 8000 inedördül metr ýapyk, açyk meýdanda 5000 inedördül metr

Geçirilýän ýeri: Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň binasy, köç. Çandybil / Aşgabat

Guramaçylar:

  • Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi
  • Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasy
  • Net Organisation

2 günläp dowam etjek halkara sergi we ylmy maslahat ýurdumyzyň sanly ulgamynda gazanylanlary, halkara tejribeleri öwrenmek we halkara hyzmatdaşlygy ilerletmek üçin amatly giňişlik bolar.

“Türkmentel — 2023” sergisinde IT we aragatnaşyk ulgamlarynda halkara hyzmatdaşlyk we maýa goýumlary, sanlaşdyrma, aragatnaşyk, hemra tehnologiýalary we kiberhowpsuzlyk meseleleri seljeriler.

Aşgabat, Türkmenistan
Bulary hem okaň
2022