17.04.2024
16.05.2024

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak boýunça halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär:

Lot №21 — Ýokanç keseller merkezleri müdiriýeti üçin lukmançylyk maksatly önümleri, reaktiwleri hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022