17.04.2024
27.04.2024

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar:

Lot №16 - “Lukmançylyk Enjamlary” önümçilik birleşiginiň Saglygy goraýyş edaralarynyň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Lot №18 - Döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyryşy boýunça derman serişdelerini satyn almak.

Lot №19 - Halkara okuw-ylmy merkezi üçin lukmançylyk maksatly harytlary hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 10 (on) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022