Hazar innowasion tehnologiýalar sergisi öz işine başlady

Hazar innowasion tehnologiýalar sergisi öz işine başlady

Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunda Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisi öz işine başlady. 11-12-nji awgustda geçirilýän bu sergide Hazarýaka ýurtlarynyň döwlet edaralary bilen bir hatarda iri kompaniýalarynyň hem stendleri açyldy. 

Serginiň geçirilýän esasy zalynda girenleri ilki bilen Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň stendleri garşylaýar. Onuň yzysüre Hazarýaka ýurtlarynyň, şeýle hem bu ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk alyp barýan kompaniýalaryň stendleri ýerleşdirilendir. 

2022