Birinji Hazar ykdysady forumy şowhunly gala-konsert bilen jemlendi

Birinji Hazar ykdysady forumy şowhunly gala-konsert bilen jemlendi

Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda gala-konsert geçirildi we türkmen tarapynyň adyndan agşamlyk nahary berildi. Konserdiň dowamynda Hazarýaka döwletleriniň sungat we medeniýet işgärleri çykyş etdiler. Konsert Hazaryň kenarynda gijeki asmany uçgun bilen bezän feýrwerkler bilen tamamlandy. 

2022