TDHÇMB Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda göçme birža söwdalaryny geçirer

BIZNES TÜRKMENISTAN
TDHÇMB Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda göçme birža söwdalaryny geçirer
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy Türkmenistanyň Söwda toplumynyň sergisinde, 2023-nji ýylyň 4-nji apreli, Aşgabat, Türkmenistan.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy (TDHÇMB) şu ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda göçme birža söwdalaryny geçirer. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy penşenbe güni habar berdi.

Göçme birža söwdalary Aşgabatda geçiriljek owgan harytlarynyň sergisiniň we türkmen-owgan işewürler maslahatynyň çäklerinde geçirilip, ol sagat 11:00-da başlar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçiriljek birža söwdalarynda esasan hem nebit-himiýa, dokma senagaty, gurluşyk materiallary we oba hojalyk pudagyna degişli bolan önümler çykarylar.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçen hepdede geçirilen söwdalarda nebit-himiýa, dokma we oba hojalyk önümleri satyldy.

1994-nji ýylda döredilen TDHÇMB Türkmenistanda eksport-import amallaryny kadalaşdyrýan esasy edaradyr.

2022