Azerbaýjan Türkmenistan bilen gatnaşyklary pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýär

Azerbaýjan Türkmenistan bilen gatnaşyklary pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýär
Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Nowruz Ismail ogly Mammadow

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow duşenbe güni "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Nowruz Ismail ogly Mammadow bilen duşuşdy. 

Azerbaýjanyň Premýer-ministri Türkmenistanyň Prezidentine Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýewiň salamyny gowşurdy. Myhman Azerbaýjanyň Türkmenistan bilen gatnaşyklary pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýändigini aýdyp, birinji Hazar ykdysady forumynyň ähmiýetini belledi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjanyň liderine salamyny ýollap, Türkmenistanyň öz ýakyn goňşulary bilen gowy gatnaşyklara ýokary baha berýändigini we netijeli hyzmatdaşlygy has hem pugtalandyrmagy niýet edinýändigini mälim etdi.

Forumyň çäklerinde pikir alyşmagyň netijeliligine ünsi çekip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow we Azerbaýjanyň Premýer-ministri Hazar döwletleriniň arasyndaky söwda, ykdysady, medeni we ynsanperwerlik ugurlary boýunça gatnaşyklary ösdürmek babatda hyzmatdaşlygy dowam etdirmegiň zerurdygyny bellediler.

Duşuşykda iki ýurduň arasyndaky energiýa we logistika ugurlary boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmaga uly mümkinçilikleriň bardygy bellendi. Şeýle-de "Lapis Lazuli" halkara ulag-üstaşyr geçelgesi barada maslahat edildi.

Duşuşygyň ahyrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow we Azerbaýjanyň hökümet ýolbaşçysy Nowruz Ismail ogly Mammadow ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň üstünlikli ýagdaýda ösdüriljegine ynam bildirdiler.

2022