“Ýelken” uly göwrümli polipropilen haltalaryny öndürmegi meýilleşdirýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Ýelken” uly göwrümli polipropilen haltalaryny öndürmegi meýilleşdirýär
Häzirki wagtda kärhanada azyk we oba hojalyk önümleri üçin dürli göwrümdäki polipropilen haltalar we sement daşamak üçin haltalar öndürilýär .

Türkmen işewürligi alyp barýan işleriniň ulgamyny giňeldip, täze ugurlary, şol sanda senagatda görnüşleriň toparlaryny hem-de eýeleýän orunlaryny özleşdirýär.

Telekeçi Şamuhammet Mollagylyjowyň ýolbaşçylyk edýän “Ýelken” hususy kärhanasy uly göwrümli haltalaryň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Bu barada “Rysgal” gazeti duşenbe güni habar berdi.

Habarda bellenilişi ýaly, nyrhlaryň elýeterliligi we sargytlaryň tiz wagtda ýerine ýetirilmegi bilen “Ýelken” GDA agza döwletleriniň gurluşyk önümlerini öndüriji kompaniýalarynyň ygtybarly hyzmatdaşlarynyň birine öwrüldi.

Häzirki wagtda kärhanada azyk we oba hojalyk önümleri üçin dürli göwrümdäki polipropilen haltalar we sement daşamak üçin haltalar öndürilýär. Şeýle-de bu ýerde uly göwrümli gurluşyk maksatly sendwiç panelleriň - ýylda 4,5 müň inedördül metr bolan önümçiligi ýola goýuldy.

Çig mal hökmünde halkara bazarda “türkmenplen” ady bilen giň meşhurlyk gazanan ýerli ýokary hilli polipropilen ulanylýar.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän “Ýelken” hususy kärhanasy 2016-njy ýylda esaslandyrylyp, bu ýerde 90-dan gowrak hünärmen zähmet çekýär.