Türkmen-rumyn geňeşmelerinde söwda dolanyşygynyň işjeňleşdirilmegi maslahatlaşyldy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen-rumyn geňeşmelerinde söwda dolanyşygynyň işjeňleşdirilmegi maslahatlaşyldy
Işjeň maslahatlaşmalaryň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady ulgamlaryndaky meseleleriniň giň toplumyna seredildi.

Türkmenistanyň hem-de Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň degişli departamentleriniň ýolbaşçylarynyň derejesinde sişenbe güni wideoaragatnaşyk arkaly daşary işler ministrlikleriniň arasynda türkmen-rumyn geňeşmeleri geçirildi. Geňeşmeleriň dowamynda ikitaraplaýyn söwda dolanyşygynyň işjeňleşdirilmegi, hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadynyň has-da giňeldilmegi ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Türkmenistanyň DIM-niň habar berşi ýaly, Rumyniýanyň wekiliýetine Ilçi Dan Ýanku ýolbaşçylyk etdi.

Işjeň maslahatlaşmalaryň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady ulgamlaryndaky, şol sanda bilim pudagyndaky özara hereketleriň derwaýys meseleleriniň giň toplumyna seredildi.

Şeýle-de taraplar “Hazar deňzi – Gara deňzi” Halkara ulag geçelgeleri babatynda öň gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine aýratyn üns berdiler we bu ugurda ýurtlaryň ähmiýetli mümkinçilikleriniň bardygy bellenildi.

Türkmenistan Rumyniýa bilen 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýdy.

2022