“Uzynada” ýatagynda uglewodorod serişdeleriniň täze senagat akymy alyndy

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Uzynada” ýatagynda uglewodorod serişdeleriniň täze senagat akymy alyndy
Gözleg işleri “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Lebapnebitgözleg” ekspedisiýasynyň hünärmenleri tarapyndan geçirildi.

Türkmenistanyň günorta-günbatarynda ýerleşýän “Uzynada” ýatagynda nobatdaky gözleg guýusynyň burawlaýyş işlerinde uglewodorod serişdeleriniň senagat akymy alyndy. Ilkinji çaklamalara görä, guýynyň gündelik öndürijiligi 120 müň kub metr tebigy gazdan, şeýle hem 105 tonnadan gowrak nebit kondensatyndan ybaratdyr.

Türkmenistanyň nebit-gaz pudagynyň elektron gazetiniň anna güni habar berşi ýaly, täze akym 6 müň 860 metr çuňlukda tapyldy. Bu gözleg işleri “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Lebapnebitgözleg” ekspedisiýasynyň hünärmenleri tarapyndan geçirildi.

Habarda bellenilişi ýaly, häzirki wagtda bu ýerde 7 müň 600 metr çuňlukda ýerleşýän bir guýynyň burawlaýyş işleri alnyp barylýar. Ol guýy Türkmenistanda çuňlugy boýunça ýokarda durýar. Häzirki wagta çenli bu ýerdäki ýeriň içki gazuw-agtaryş işleri 5 müň 500 müň metre çenli ýetdi.

Şu ýylyň iýul aýynda “Malaý” gaz käninde täze guýulary burawlamagyň netijesinde täze senagat gaz akymy alyndy. Onuň gaz önümçiliginiň gündelik möçberi 400 müň kub metre barabar boldy. Täze guýynyň gaz eksportyny artdyrmaga ýardam etjekdigi hem bellenilip geçildi.

2022