TULM ilkinji Özbegistan-Azerbaýjan konteýner otlusynyň gatnawyna ýardam berýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
TULM ilkinji Özbegistan-Azerbaýjan konteýner otlusynyň gatnawyna ýardam berýär
Hojidawlat serhet menziliniň üsti bilen Türkmenistanyň çägine gelen üstaşyr konteýnerleriň Türkmenbaşy halkara deňiz portuna çenli demir ýol arkaly daşalmagyny TULM amala aşyrdy.

“Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” (TULM) açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Özbegistandan Azerbaýjana ugran 50 konteýnerli ilkinji blok otlusynyň gatnawyna ýardam edýär.

TULM-yň “Biznes Türkmenistan” internet neşirine çarşenbe güni beren maglumatyna görä, awtoulag şaýlary bilen ýüklenen 40 futlyk konteýnerlerden ybarat bolan blok otlusy Özbegistanyň Buhara welaýatynda ýerleşýän “Assaka logistika merkezinden” ugrady.

Hojidawlat serhet menziliniň üsti bilen Türkmenistanyň çägine gelen üstaşyr konteýnerleriň Türkmenbaşy halkara deňiz portuna çenli demir ýol arkaly daşalmagyny TULM amala aşyrdy. Hazar deňziniň üsti bilen Azerbaýjanyň Alýat portuna çenli konteýnerleriň daşalmagy türkmen transport kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan fider gämisi arkaly amala aşyryldy.

Otla ýüklenen awtoulag şaýlary Azerbaýjanyň awtoulag zawody tarapyndan önümçilikde ulanylar.

TULM we onuň azerbaýjanly hyzmatdaşy bu ugurda konteýner otlylarynyň yzygiderli gatnawlaryny ýola goýmagy meýilleşdirýärler.

 

2022