2022-nji ýylda iň köp satylan telefonlar mälim edildi

Nurmyrat Mommaýew
2022-nji ýylda iň köp satylan telefonlar mälim edildi
“Samsung” kompaniýasynyň “Galaxy S21” we “S21 Ultra” telefon modelleri 2022-nji ýylda iň köp satylan telefonlar boldy.

2022-nji ýylda iň köp satylan telefonlar dünýäniň öňdebaryjy öndürijileri tarapyndan öndürilen akylly telefonlar boldy. Dürli markalardan hem-de modellerden emele gelýän telefon bazarynda geçen ýyl iň köp satylan telefonlar “Samsung”, “Apple” we “Xiaomi” ýaly kompaniýalaryň önümleridir.

Türkiýe Respublikasynyň “Türkiýe” gazetinde çap edilen makalada bellenilişi ýaly, “Samsung” kompaniýasynyň “Galaxy S21” we “S21 Ultra” telefon modelleri 2022-nji ýylda iň köp satylan telefonlar boldy. Bu enjamlar uly ekranlary, ýokary çözgütli kameralary, güýçli prosessorlary we 5G goldawy bilen ulanyjylaryň ünsüni özüne çekdi. “Samsung” kompaniýasynyň ýokary hilli telefonlary bilen meşhurlygy sebäpli, onuň bu iki modeli hem dünýä bazarlarynda ýokary satyş görkezijilerine eýe boldy.

Xiaomi 2022-nji ýylda iň köp satylan ikinji telefon öndürijisi bolup, ol “Mi 12” telefon modeli bilen tapawutlandy. “Mi 12” ýokary çözgütli ekrany, ösen kameralary we güýçli prosessorlary bilen ulanyjylaryň göwnünden turdy. Şeýle hem, Xiaomi beýleki kompaniýalaryň telefon modellerine garanda elýeterli bahalary bilen has-da tapawutlandy.

Şeýle hem 2022-nji ýylda “Apple” kompaniýasynyň “iPhone 13” we “13 Pro” telefon modelleri iň köp satylan telefonlaryň sanawyna girdi. Bu enjamlar hem uly ekranlary, ýokary çözgütli kameralary we ösen prosessorlary bilen tapawutlanýarlar. Mundan başga-da, “Apple” öz telefonlaryna goşan aýratynlyklary we dizaýn üýtgeşmeleri bilen ulanyjylaryň ünsüni özüne çekdi. Hususan-da, dizaýn üýtgemeleri we ýokary öndürijiligi bilen iň köp ünsi çeken telefonlaryň arasynda “iPhone 13 Pro” bardyr.

Netijede, 2022-nji ýylda iň köp satylan telefonlar, dünýäniň belli markalaryndan täze modelleri boldy. “Samsung”, “Apple” we “Xiaomi” ýaly öndürijiler ýokary hilli aýratynlyklary we innowasion dizaýnlary bilen ulanyjylaryň ünsüni çekdi. Uly ekranlar, ýokary çözgütli kameralar, ösen prosessorlar we 5G goldawy şu ýyl iň köp satylan telefonlaryň aýratynlyklarydyr.

Nurmyrat Mommaýew,

Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän Marmara uniwersitetiniň Syýasat ylymlary we halkara gatnaşyklar bölüminiň doktoranty

2022