Biznes

TM Trade söwda platformasy ýola goýuldy

Türkmenistanda dürli iş ugurlaryndaky kompaniýalaryň, telekeçileriň we senagatçylaryň öndürýän önümlerini hem-de ýerine ýetirýän hyzmatlaryny giň gerimli halk köpçüligine hödürleýän www.trade.com.tm – söwda platformasy ýola goýuldy. Söwda...

Azerbaýjan gämisi türkmen karbamidini Bolgariýa daşaýar

Azerbaýjanyň Hazar deňiz gämiçilik kompaniýasynyň (ASCO) “Natawan” gury ýük gämisi Bektaş portundan Bolgariýanyň Warna portuna türkmen karbamidini daşaýar. Bu barada Azerbaýjanyň ASCO kompaniýasyna salgylanyp, ýurduň...
2022