Biznes

Türkmen telekeçileri işewürlik sapary bilen Astana şäherine bararlar

“Astana” Diplomatiýa kluby türkmen telekeçileri üçin Gazagystana işewürlik saparyny taýýarlaýar. Diplomatiýa klubynyň habar bermegine görä, şu ýylyň 19-23-nji fewralynda geçiriljek saparyň çäklerinde Gazagystanyň esasy kompaniýalarynyň, Astananyň...

Aşgabatda owgan önümleriniň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň Owganystandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hoja Öwezow bilen Owganystanyň söwda we senagat ministri Nuretdin Aziziň arasynda şenbe güni Kabul şäherinde duşuşyk geçirildi....
2022