24.03.2020
26.03.2020

UZTECHTRANSEXPO 2020

2020-nji ýylyň 24-26-njy marty aralygynda Daşkent şäherinde “UZTECHTRANSEXPO 2020” atly ýöriteleşdirilen tehnikalaryň, transport we logistika hyzmatlarynyň halkara sergisi geçiriler.

Degişli pudaklar:

  • Logistika we transport maşyn gurluşygy – ýük ýüklemek we düşürmek işleri - saklamak;
  • Ýük awtoulaglary.

“UZTECHTRANSEXPO 2020” sergisiniň geçiriljek ýeri: Uzexpocentre (Daşkent ş.).

Özbegistan, Daşkent ş., Amir Temur köçesi 107
Bulary hem okaň