19.10.2022
26.10.2022

K-Plastics & Rubber Exhibition 2022

Plastmassa we rezin önümleriniň dünýädäki iň uly “K” söwda sergisi 2022-nji ýylyň 19-26-njy oktýabr aralygynda Germaniýanyň Düsseldorf şäherinde geçiriler.

“K” sergisi plastmassa we rezin tehnikalary, çig mal materiallaryny we ýarym taýýar önümleri, tehniki bölekleri we berkidilen plastmassa önümlerini öndürijileri bir meýdançada ýygnaýar. Her üç ýyldan geçirilýän söwda sergisi önümleri we täzelikleri görkezmek hem-de işewür gatnaşyklar üçin oňyn platforma bolup durýar.

2019-njy ýylda geçirilen "K"söwda sergisinde 63 ýurtdan jemi 3 müň 330 kompaniýa öz stendlerini görkezdi. Sergä 165 ýurtdan 225 müň myhman gatnaşdy.

Geçirilýän ýeri: “Messe Düsseldorf Hall” zaly

Düsseldorf, Demirgazyk Reýn-Westfaliýa, Germaniýa
Bulary hem okaň
2022