Multimediýa

Duşenbede Merkezi Aziýanyň Baştutanlarynyň sammiti geçirildi

Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde penşenbe güni Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi. Foruma Türkmenistanyň Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow,...

Türkiýede Demokratiýa we milli jebislik güni bellenildi

Türkiýede şu ýylyň 15-nji iýulynda ýurduň Demokratiýa we milli jebislik güni mynasybetli döwlet derejesinde çäreler geçirildi. Ýatlama çäreleri ýurduň ähli şäherlerinde, şeýle hem Türkiýäniň paýtagty...

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynda ýurduň Garaşsyzlyk güni bellenildi

Aşgabat şäherinde ýerleşýän Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçisiniň rezidensiýasynda anna güni ABŞ-nyň Garaşsyzlygyň 247 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çäresi geçirildi. ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilen dabara Türkmenistanyň Ministrler...
2022