Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýolyň arasynda geçirilen duşuşyk, 2024-nji ýylyň 11-nji iýuny, Aşgabat, Türkmenistan (Surat: Yonhap)

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow sişenbe güni Aşgabat şäherinde Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşyk geçirdi.

“Yonhap” agentliginiň habar bermegine görä, taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşine kanagatlanma bildirdi we “Galkynyş” gaz käninde dördünji kükürt arassalaýjy desga boýunça Çarçuwaly Ylalaşygyň hem-de Gyýanlydaky polimer zawodynyň kadalaşdyrylmagynyň ikinji tapgyry boýunça hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşygyň ähmiýetine ünsi çekdi.

Şeýle hem taraplar bu ylalaşyklary üstünlikli durmuşa geçirmek meseleleriniň taslamalaryna garadylar we hyzmatdaşlygyň indiki ädimlerini hem ara alyp maslahatlaşdylar.

Gurbanguly Berdimuhamedow we Ýun Sok Ýol saglygy goraýyş we medeniýet pudagynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk boýunça pikir alyşdylar.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýoly Aşgabat Halkara howa menziline ugratdy we bu ýerden Koreýa Respublikasynyň Prezidenti saparyň ikinji tapgyry üçin Gazagystana ugrady.

2022