Aşgabat bilen Tähran işewürlik gatnaşyklaryny giňeltmäge ygrarly

Aşgabat bilen Tähran işewürlik gatnaşyklaryny giňeltmäge ygrarly
Eýran Yslam Respublikasynyň Birinji wise-prezidenti Eşak Jahangiri

Duşenbe güni Awazada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Birinji wise-prezidenti Eşak Jahangiri bilen duşuşdy.

Duşuşykda söwda we ykdysady ugurlar boýunça Türkmen-Eýran hyzmatdaşlygy barada maslahat edilip, has ýygjam özara bähbitli işewürlik gatnaşyklaryny ýokarlandyrmaga, ikitaraplaýyn söwda dolanşygyny ösdürmäge we maýa goýumlara itergi bermäge iki ýurduň ygrarly bolup galýandygy tassyklanyldy.

Döwlet Baştutanymyz we myhman ýangyç we energiýa pudagynda hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçilikleri barada hem maslahat etdiler. Transport pudagynda hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmaga aýratyn üns berildi.

Duşuşygyň ahyrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow we Eýran Yslam Respublikasynyň Birinji wise-prezidenti Eşak Jahangiri iki dostlukly ýurduň bähbitlerine laýyk gelýän döwletara hyzmatdaşlygyň üstünlikli ýagdaýda ösdüriljegine ynam bildirdiler.

2022