Noýabr III hepde: eksport geleşikleri $30 milliondan geçdi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Noýabr III hepde: eksport geleşikleri $30 milliondan geçdi
Daşary ýurtly telekeçiler uçar kerosinini we suwuklandyrylan gazy satyn aldylar.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçen hepdede daşary ýurt puluna geçirilen söwdalaryň möçberi 30 million 134 müň ABŞ dollaryndan gowrak boldy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty duşenbe güni habar berdi.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Maltanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini we suwuklandyrylan gazy satyn aldylar.

“Türkmengaz” döwlet konsernine degişli kärhanalarda öndürilen tehniki kükürt we suwuklandyrylan gaz Türkiýäniň, BAE-niň we Owganystanyň işewürleri geleşikleriň esasyny düzdi. Bulardan başga-da, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna el halylaryny satyn aldylar.

Şeýle hem, Birleşen Arap Emirlikleriniň we Owganystanyň telekeçileri el halylaryny we ýüpek çig malyny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy 13 million 82 müň manatdan hem geçdi.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 9 million 315 müň manatdan gowrak bolan “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanalarynda öndürilen kondisiýasyz polietileni, şeýle hem el halylaryny, PET gaplaýjy lentalaryny satyn aldylar.

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.

2022