Biznes

Daşoguz welaýatynda täze hususy maldarçylyk toplumy açylar

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynda telekeçi Arslan Çowdurowa degişli 200 baş gara mal saklamaga niýetlenilen täze maldarçylyk desgasynyň ulanyşa girizilmegine taýýarlyk görülýär. Türkmenistanyň resmi metbugatynyň anna güni...

“Daýhanbank” işewürlere onlaýn bank hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky işewürlere hasaplaryny döwrebap we ýönekeý usulda dolandyrmaga mümkinçilik berýän “Menzilara bank hyzmatlary” ulgamyny hödürleýär. Türkmenistanyň resmi metbugatynyň sişenbe güni habar bermegine...

Daşoguzda ýük ulaglary üçin hususy duralga açylar

Köneürgenç etrabynda uly ýük ulaglaryna hyzmat edýän hususy duralganyň gurluşygy başlandy. Ol Köneürgenç şäheriniň Daşoguz welaýatynyň dolandyryş merkezi bilen baglaýan gara ýolyň golaýynda ýerleşýär. Bu...
2022