Biznes

Daşoguzda ýük ulaglary üçin hususy duralga açylar

Köneürgenç etrabynda uly ýük ulaglaryna hyzmat edýän hususy duralganyň gurluşygy başlandy. Ol Köneürgenç şäheriniň Daşoguz welaýatynyň dolandyryş merkezi bilen baglaýan gara ýolyň golaýynda ýerleşýär. Bu...

Lebaply senagatçylaryň eksporty $950 müňden geçdi

Şu ýylyň ilkinji 3 aýynda Lebap welaýatynda ýerleşýän hususy kärhanalaryň öndüren önümleriniň eksport möçberi 3 million 337 müň manada barabar boldy. Daşary pul birligine geçirilende,...
2022