Raşid Meredow German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň Baş direktory bilen duşuşdy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Raşid Meredow German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň Baş direktory bilen duşuşdy
German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň Baş direktory Mihael Harms, 2023-nji ýylyň 25-nji iýuly, Aşgabat, Türkmenistan

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistana sapar bilen gelen German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň Baş direktory Mihael Harms bilen sişenbe güni duşuşyk geçirdi.

Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň häzirki gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berdi.

Şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň Baş direktory Mihael Harms iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň oňyn ösüş dinamikasyny nygtadylar.

Söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmekde ileri tutulýan ugurlar barada aýdyp, ‘ýaşyl” tehnologiýalar, önümçilik pudagy, energetika, oba we suw hojalygy, şeýle hem bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň möhümdigini belledi.

Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 6-njy martynda ýola goýuldy.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022