Köpugurly türkmen kompaniýasy ýeralma hasylyny artdyrmagyň ugrunda

BIZNES TÜRKMENISTAN
Köpugurly türkmen kompaniýasy ýeralma hasylyny artdyrmagyň ugrunda
Geçen ýyl “Gozly” hojalyk jemgyýeti 15 gektardan 900 tonna ýeralma hasylyny aldy.

“Gozly” hojalyk jemgyýeti iýun aýynyň başynda synag ýeriniň her gektaryndan 60 tonna ýeralmanyň hasylyny almagy meýilleşdirýär. Hojalyk jemgyýeti ýeralmanyň çalt ýetişdirilýän görnüşlerini saýlamak we ösdürip ýetişdirmek üçin Germaniýanyň EUROPLANT kompaniýasynyň seçme tehnologiýasyndan peýdalanýar.

Şu ýyl hojalyk jemgyýetine uzakmöhletleýin peýdalanmak we pagta hem-de mekgejöwen ekmek üçin 2.5 müň gektar ýer bölünip berildi. Kärhana ýeralma meýdanlaryny giňeltmegi hem göz öňünde tutýar.

Geçen ýyl “Gozly” hojalyk jemgyýeti 15 gektardan 900 tonna ýeralma hasylyny aldy. Şu ýyl kompaniýa bu ekiniň güýzki görnüşini oturdyp, ondan ikinji hasyly almagy meýilleşdirýär.

Kompaniýanyň düzüminde “Halk market” we “Bereket” hojalyk jemgyýetleri hem-de “Balam” konditer kärhanasy hereket edýär. Şeýle hem kompaniýanyň düzümine gök önümleri we miweleri doňdurýan seh, sowadyjy ammarlar toplumy we kuwwaty ýylda 75 million sany metal gaplaryny öndürýän kärhana girýär.

“Gozly” hojalyk jemgyýeti 2008-nji ýyldan bäri ykdysadyýetiň sarp ediş önüm önümçilik, agrosenagat, söwda we hyzmat pudaklarynda işini alyp barýar.

2022