Türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary maslahatlaşyldy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary maslahatlaşyldy
Türkmenistanyň wekiliýeti bilen ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň orunbasary, Ilçi Jon Pommerşaýmyň arasynda geçirilen duşuşyk, 2024-nji ýylyň 13-nji fewraly, Waşington, ABŞ.

Türkmenistanyň wekiliýeti 2024-nji ýylyň 13-nji fewralynda ABŞ-nyň Döwlet departamentinde Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň orunbasary, Ilçi Jon Pommerşaým bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i çarşenbe güni habar berdi.

Duşuşykda taraplar iki döwletiň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar we 2023-nji ýylyň jemi boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň örän netijeli bolandygyny bellediler.

Söhbetdeşler taraplary gyzyklandyrýan meseleleri ara alyp maslahatlaşmak we ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek üçin bilelikdäki çäreleri utgaşdyrmak üçin türkmen-amerikan syýasy geňeşmeleriniň işine oňyn baha berdiler. Diplomatlar 2024-nji ýylda meýilleşdirilýän syýasy geňeşmeleriň guramaçylyk taraplary barada hem pikir alyşdylar.

Şeýle hem türkmen wekiliýeti ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň “C5+1” sekretariaty boýunça utgaşdyryjysy Keýtlin Setola bilen duşuşdy. Olar ABŞ-nyň Merkezi Aziýa sebiti bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin Türkmenistanyň bu formatdaky alyp barýan işine ýokary baha berdiler.

Taraplar gatnaşyklary giňeltmek üçin täze çemeleşmeleri we pikirleri öwrenmäge mümkinçilik berýän howpsuzlyk, ykdysadyýet, energiýa we daşky gurşaw boýunça “C5+1” dialogynyň iş toparlarynyň işiniň netijeliligini bellediler.

Mundan başga-da, türkmen wekiliýeti duşenbe güni “Türkmenistan-ABŞ” işewürlik geňeşiniň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi.

2022