TNGIZT-den Ukraina 60 müň tonnadan gowrak nebit önümleri iberildi

TNGIZT-den Ukraina 60 müň tonnadan gowrak nebit önümleri iberildi
Ilkinji bäş aýda “Skywalk Traiding” kompaniýasy Türkmenistandan ukrain bazaryna 60 müň tonnadan gowrak dizel ýangyjyny eltdi.

Ukraina Türkmenistandan dizel ýangyjynyň nobatdaky tapgyry gowuşdy. “Glard-3” tankeri Hersonyň deňiz portuna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda (TNGZIT) öndürilen nebit önümleriniň 4,3 müň tonnasyny getirdi.

Ukrain bazaryna dizel ýangyjyny TNGIZT-niň treýder düzümi bolan “Turkmen Petroleum” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýän “Skywalk Traiding” kompaniýasy eltdi. Awgustyň içinde kompaniýa tarapyndan Ukraina 25 müň tonnadan gowrak türkmen dizel ýangyçly 6 tankeriň ugradylandygy bu pudagyň saýtynda habar berilýär.

Türkmenistandan nebit önümleri Gara deňze çykmak bilen Wolga-Don gämi gatnaýan kanal boýunça Ukraina ýetirilýär. Bu ýol ykdysady nukdaýnazardan iň amatlysydyr.

Şu ýylyň ilkinji 5 aýynda “Skywalk Traiding” kompaniýasy Türkmenistandan ukrain bazaryna 60 müň tonnadan gowrak dizel ýangyjyny eltdi.

Çig mal söwdasyna gönükdirilen “Skywalk Traiding” kompaniýasy 2005-nji ýyldan bäri bilelikde işleýän hünärmenler topary tarapyndan 2015-nji ýylda esaslandyryldy. GDA we Ýewropa ýurtlarynyň bazarlarynda iş alyp barýan kompaniýanyň Estoniýada, Ukrainada we Beýik Britaniýada edaralary bar.