Türkmenistan we ÝTÖB bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegi dowam edýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan we ÝTÖB bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegi dowam edýär
ÝTÖB Türkmenistanda öz işine başlandan bäri dürli pudaklarda 292 million ýewro barabar bolan 80 taslama maýa goýdy.

Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky (ÝTÖB) we Türkmenistan 2021-nji ýylda bilelikdäki täze taslamalary durmuşa geçirýär. Bu barada ÝTÖB-niň wekili Anton Usowa salgylanyp, “Trend” habarlar gullugy habar berdi. Taslamalar 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň ortalarynda meýilleşdirilýär.

Şu ýyl Türkmenistan bilen maýa goýum meýilnamalary barada aýdylanda, Usow ÝTÖB-niň işiniň islege esaslanýandygyny belledi.

Öň berlen maglumatlara görä, ÝTÖB geçen ýylyň noýabr aýynyň ortalaryndan bäri Türkmenistanda 59 million ýewro barabar bolan 34 taslama amala aşyrdy. ÝTÖB Türkmenistanda öz işine başlandan bäri dürli pudaklarda 292 million ýewro barabar bolan 80 taslama maýa goýdy.

Usowyň aýtmagyna görä, ÝTÖB-niň Türkmenistanda esasy ileri tutulýan ugurlaryndan biri hususy pudagyň ösüşini goldamakdyr. ÝTÖB önümçilik, gaýtadan işlemek, we azyk önümlerini paýlamak, logistika, transport hyzmatlary, gaplamak, mebel, myhmanhana işi we ş.m bilen meşgullanýan hususy kärhanalary maliýe serişdeleri bilen üpjün edýär.