Lebap welaýatynda 13 müň tonnadan gowrak nah ýüplük öndürildi

BIZNES TURKMENISTAN
Lebap welaýatynda 13 müň tonnadan gowrak nah ýüplük öndürildi
2022-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda eksporta iberilen nah ýüplügiň möçberi 6 müň 181 tonnadan geçdi.

Lebap welaýatynyň çägindäki dokma fabrikleriniň dördüsinde şu ýylyň geçen ýedi aýynda 13 müň 124 tonnadan gowrak nah ýüplük öndürildi.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni habar berşine görä, şu ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda 197 million 267 müň 656 manatlyk nah ýüplük öndürilip, onuň 101 million 330 müň 297 manatlygy eksporta iberildi.

2022-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda eksporta iberilen nah ýüplügiň möçberi 6 müň 181 tonnadan geçdi.

Bellenilişi ýaly, fabriklerde ýerli çig malyň hasabyna öndürilýän ýüplük önümleri dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýokary hili bilen aýratyn tapawutlanýar.

Türkmen nah ýüplükleri BAE-niň, Türkiýäniň we beýleki daşary ýurtlaryň iri kompaniýalarynyň arasynda uly islegden peýdalanýar. Şeýle-de dokma önümleri ýurdumyzyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda ýörgünli harytlaryň biri bolup durýar.

Geçen ýyl Lebap welaýaty boýunça 12 müň 491 tonnadan gowrak nah ýüplük öndürildi.

2022