Multimediýa

Türkmenistanda mekdep bazarlary hyzmata başlady

Türkmenistanda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kärhanalary tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin mekdep bazarlary we göçme söwda nokatlarynyň 410 sanysy 10-njy awgustda müşderilere hyzmat...

Aşgabatda "Olimpiýa günleri" geçirildi

Aşgabat şäherinde ýekşenbe güni "Olimpiýa günleri" ady bilen aýdym-sazly sport çäresi geçirildi. Oňa ýurduň tanymal bagşylary we türgenleri gatnaşyp öz ussatlyklaryny görkezdi. "Berkarar" söwda-dynç alyş...

Aşgabatda aprel aýynda gar ýagdy

Çarşenbe güni Aşgabat şäherinde gar ýagdy. Ýazyň ortaky aýynda ýagan gar türkmen paýtagtynda owadan görnüşleri döretdi. Seýrek duş gelýän bahar gary ýaşyla bürenip başlan tebigata...