Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygy 18,6% artdy
Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygy 18,6% artdy
Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygynyň görkezijileri 2021-nji ýylyň 11 aýynda 18,6% ýokarlandy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda wise-premýer Serdar Berdimuhamedow hasabat berdi.