Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenilýär
Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenilýär
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy duşenbe güni ýurdumyzyň ähli künjeginde dabaraly ýagdaýda bellenilýär. Baýramçylyk güni Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda däp boýunça Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy hem-de harby ýöriş geçirildi.