Tähranda türkmen-eýran hökümetara toparynyň mejlisi geçiriler
Tähranda türkmen-eýran hökümetara toparynyň mejlisi geçiriler
Tähranda Türkmenistanyň hem-de Eýranyň ýokary wezipeli wekilleriniň gatnaşmagynda ýakyn günlerde ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça türkmen-eýran hökümetara toparynyň 16-njy mejlisi geçiriler. Hökümetara toparynyň eýran wekiliýetine Eýranyň Ýol we şäher gurluşyk ministri, türkmen tarapyna bolsa Türkmenistanyň Daşary işler ministri ýolbaşçylyk eder.